ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КЛАПАНИ HUNTER

Електомагнитни клапани за поливни системи HUNTER различни модели. СПЕЦИФИКАЦИИ: PGV-151-201G 2BPGV-151-201G 2APGV-151-201A 2BPGV-151-201A 2APGV-151 201G 3BPGV-151 201G 3APGV-151 201G 2BPGV-151 201G 2APGV-151 201G 1BPGV-151 201G 1APGV-151 201A 3B  , PGV-151 201A 3A , PGV-151 201A 2B , PGV-151 201A 2A , PGV-151 201A 1B ,PGV-151 201A 1A , PGV-10XJT 2B , PGV-10XJT 2A , PGV-10XJT 1B , PGV-10XJT 1A PGV-10XG 2B , PGV-10XG 2A , PGV-10XG 1B , PGV-10XG 1A , PGV-10XA 2B , PGV-10XA 2A , PGV-10XA 1B , PGV-10XA 1A

Показване на 9 резултата